Consultors, coaches i formadors

Amb una sòlida experiència en projectes de desenvolupament de persones i organitzacions a importants empreses nacionals i multinacionals.

EQUIP

focus inside és una xarxa de professionals especialitzats a l’àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de les Organitzacions, amb una clara vocació: Acompanyar a l’Organització i a les Persones que la configuren ajudant-los a potenciar les fortaleses amb les que ja compten.

A focus inside entenem que el factor humà és el fonamental a l’hora d’abordar amb èxit els reptes del mercat, és per això que el nostre enfocament consisteix en potenciar les seves fortaleses i impulsar la seva involucració, entenent aquests com els aspectes més importants per a aconseguir avantatges competitius i sostenibles per a l’Organització.

Dins d’aquest repte, entenem el factor actitudinal com el més diferenciador per a l’èxit dels projectes.

MISSIÓ

Acompanyar a les Organitzacions i a les Persones a aconseguir els seus reptes a partir de dues línies de treball:

El desenvolupament de les competències dels professionals, especialment a la seva vessant actitudinal i d’habilitats.

La millora de l’entorn organitzatiu per a que la contribució sigui significativa i perdurable.

VALORS

Flexibilitat

Que ens permet adaptar els nostres programes a cada col·lectiu i a cada organització.

Aplicabilitat

Que ens orienta a desenvolupar solucions senzilles, practiques i transferibles al lloc de feina.

Proximitat

Que ens posiciona com aliats de l’Organització, col.laborant de manera constructiva  i coordinada.

Creativitat

Que ens ajuda a dissenyar nous escenaris, oferir solucions innovadores y programes dinàmics i motivadors.

COMPROMÍS SOCIAL

focus inside dedica el 2% de la facturació de cada projecte a una institució de caràcter social, a escollir entre 3 institucions de serietat reconeguda, o a qualsevol altra que decideixi el client.

ONG fundada al 1981 amb la finalitat d’eradicar la pobresa, la injustícia i la gana al món. Present a 22 països la seva missió és impulsar el desenvolupament dels nens, les seves famílies i les comunitats.

ONG que treballa per a canviar el món i fer d’ell un lloc més just, solidari i en pau. Està present a 46 països del món amb programes de desenvolupament, comerç just, emergències i campanyes.

​ONG per al Desenvolupament, catòlica, de voluntaris, que des de 1960 lluita contra la pobresa, la gana, la malnutrició, la malaltia, la falta d’instrucció, el subdesenvolupament i contra les seves causes.